Testnevelés
Információk 2020/2021

2020-09-01

Kedves  Tanulók!

Az alábbiakban a testnevelés-gyógytestnevelés órák, a tömegsport foglalkozások rendjével kapcsolatos információkat olvashattok.

1. Bemutatkozás:

A 2019/2020-as tanévben a testnevelés órákat az következő tanárok tartják:

Demeter Petra
Dobos Annamária
Grenczer Georgina (gyógytestnevelés is)
Jegesi László (gyógytestnevelés is)
Szolnoki Zoltán

2. Testnevelés órai felszerelés:

A Verseghy Ferenc Gimnáziumban fehér verseghys póló vagy fehér póló, fehér zokni, váltó tornacipő, sportnadrág (hosszú vagy rövid), a szabadtéri órákhoz melegítő szükséges.
Mivel kicsengetés előtt 5 perccel elengedjük az osztályt, lehetőségetek van tisztálkodásra. Így nem árt, ha törülköző, szappan, tusfürdő is helyet kap a tornazsákban.

3. Felmentés, könnyített testnevelés:

Testnevelés órai részvétel alól csak orvosi igazolásra adunk felmentést. A felmentést az óra előtti szünetben vagy órakezdéskor kell bemutatni.
Minden egyéb sérülés (rándulás, izomhúzódás, feltört sarok…), rosszullét esetén könnyített testnevelés órán kell részt vennie a tanulónak.
A felmentett tanulónak is meg kell jelennie a tornateremben becsengetéskor. Ettől eltérni csak a testnevelő tanár engedélyével lehet.

4. Hiányzás, késés:

A testnevelési óráról történő hiányzást és késést a testnevelő füzetében vezeti, és hetente beírja az osztálynaplóba. Három igazolatlan hiányzás (óra ill. késés együtt) esetén a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. A továbbiakban az iskolai házirend szabályait kell alkalmazni.

5. A felszerelés hiánya:

Egy tanévben maximum kétszer fordulhat elő, a 3. alkalommal szaktanári figyelmeztetésben részesül a tanuló. Az ezt követő alkalommal a házirendben meghatározott büntetési fokozat lép életbe (osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, majd igazgatói figyelmeztetés…).

 6. Mindennapos testnevelés-gyógytestnevelés óra:

A 2012/2013. tanévtől kezdve heti 5 testnevelés-gyógytestnevelés óra a kötelező. 
A mindennapos testnevelés 5 órájából 3 órát a délelőtti tanítási órák keretében, 2 órát pedig délután 13.30-15.00-ig dupla óra keretében szervezünk.
A gyógytestnevelés órákat a 7-8. óra keretében szervezzük meg.
A délutáni testnevelés óra alól mentesíthető az a tanuló, aki:
- igazolja azt, hogy valamelyik sportegyesület igazolt sportolója és legalább heti 2 alkalommal edzésen vesz részt

- iskolai sportfoglalkozáson vesz részt hetente 1x90 percig

Az igazolás nyomtatványa letölthető innen, vagy kérhető a titkárságon.
Igazolás a Szolnoki Sportcentrumnál ezdők részére.
A kérvény leadási határideje: 2020. szeptember 18.

7. A tornatermek, a szertárak, a konditerem, az udvar és az öltöző rendje:

A tornatermekben és a konditeremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Oda csak váltócipőben lehet belépni.
A szertárakból kihozott szereket használat után a helyére vissza kell tenni.
Az iskola udvarán labdázni, sportolni csak tanári felügyelettel lehet.
Az öltöző tisztaságára a testnevelés órán részt vevő tanulók vigyázzanak, bármilyen hiba, probléma esetén azonnal értesítsék a testnevelőket.
Az idei tanévtől az iskola alapítványának támogatásával kis szertárunkat kiegészítettük zárható tárolószekrényekkel és tárolópadokkal.
A konditeremet hétfőtől péntekig 15 óráig vehetik igénybe tanári felügyelet mellet verseghys tanulóink.

8. Balesetvédelem:

A balesetvédelmi szabályok mindenki számára kötelező érvényűek. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy csak tanári felügyelet mellett lehet a létesítményeket (tornaterem, szertár, udvar), és a sportszereket igénybe venni. A tanári utasításokat mindig be kell tartani. Ékszer viselése nem ajánlott, balesetet okozhat, azokat, valamint egyéb értékeket az órák előtt összegyűjtjük, és biztonságos helyen tároljuk.
Óra előtti, közbeni vagy utáni rosszullét esetén az érintett tanuló, vagy egy társa értesítse a testnevelőt. 

9. Tömegsport rendezvények:

A 9-10-11-es tanulóknak évente kötelező egy tömegsport rendezvényen részt venniük (Belépés nem csak tornacipőben, Vivicitta- futás, COOP-Májusfa futás).

10. DSE működése:

Iskolánkban Diák sportegyesület működik, melynek az iskola valamennyi tanulója tagja.
Ennek éves tagdíja 1500 forint, amelyből finanszírozzuk többek között a testnevelés órákon is használt szerek vásárlását, a versenyeken való részvételt és a tanulói jutalmazásokat. A DSE délutáni foglalkozásai mindenki számára nyitottak, amelyek igény és lehetőség szerint különböző sportágakban szerveződnek. 

11. Túrák, táborok:

Az iskola a DSE - vel együtt évente szervez túrákat és táborokat, melyek időpontjáról, azok részleteiről a szervezőktől, valamint a honlapon tájékozódhatnak a diákok.

#Testnevelés