Kedves Látogatónk!

Pogány Gyula

Szeretettel köszöntöm a Verseghy Ferenc Gimnázium honlapján.

A 2015-2016. tanév iskolánk 185. tanéve.
Az intézményben folyó munkánkat ebben a tanévben is az értékek tisztelete, megbecsülése és megőrzése jellemzi; fontos értékünk a megbízhatóság, a rend és fegyelem, a pontosság, a megfontoltság és a jó értelemben vett konzervativizmus és a tradicionalizmus.

A tanév fontos feladata lesz a köznevelési törvényből adódó intézkedések végrehajtása: a közösségi szolgálat, a mindennapos testnevelés beillesztése a napi gyakorlatba, immár minden évfolyam vonatkozásában. Munkánkat meghatározza az egyre bővülő pedagógus ellenőrzési és minősítési folyamat, mely ebben a tanévben több mint tíz kollégánkat érinti majd.

Szeretnénk méltóképpen ünnepelni iskolánk fennállásának 185. évfordulóját, évkönyvet adunk ki, gálát rendezünk, munkaközösségeink számos programot szerveznek az évforduló jegyében.

Kérem, kísérje figyelemmel honlapunkat, ahol tájékozódhat iskolánkról, rendezvényeinkről. Várjuk észrevételeit, kérdéseit, javaslatait, valamint a programjaink sikeres megvalósításához nyújtott támogatását.

Szolnok, 2015. augusztus

Pogány Gyula
igazgató